Oszd meg másokkal is

Hogyan fejleszd a beszédkészséged és a nyelvhelyességed, ha keveset használod aktívan a nyelvet?

Hogyan fejleszd a beszédkészséged és a nyelvhelyességed, ha keveset használod aktívan a nyelvet?

Mi a készség definíciója?

A készség definíciója az, hogy egyfajta tevékenységet könnyen és jól végzel és bármilyen helyzetben tudod alkalmazni. Ezt általában kellő mértékű begyakorlással tudod megszerezni. Folyamatos gyakorlással, megállás nélkül, pedig fent tudod tartani.

Az angol nyelvtantanulás során is készségeket fejlesztünk, információátadás helyett. A magolás információ átadás, ezért nem működik. A nyelvi készségek fejlesztésével sikeres lesz a nyelvtanulásod, elsajátítod a vágyott társalgási szintet angolból.

A négy nyelvi készség helyes sorrendje alapján tanulunk, amit tilos felborítani: hallás-értés, beszéd, olvasás, írás. Ezeket fejlesztjük az élő nyelvórákon és a videós tanfolyamokon örömmel.

A magolás és fordítás nem működik, mert nem fejleszt nyelvi készségeket. Nem hasznos a nyelvhasználat szempontjából. Nem gépek vagyunk, akikbe beletáplálnak például 1000 szót és úgy adják vissza, ahogy be is ment. Gyakorlatilag pedig még mindig erről szól a mai nyelvoktatás, ami sorozatosan termeli a sikertelen és csalódott nyelvtanulókat.

Gondolkodó lények vagyunk, akik sok élethelyzetet tapasztalnak nap mint nap, és ehhez mérten kell alkalmazkodnunk. Így használjuk az anyanyelvünket is minden nap. Az angol nyelvvel sincs ez másként.

Mi a kevés vagy inaktív nyelvhasználat oka és hátránya?

Az inaktív nyelvhasználat gyakori jelenség a magyar nyelvoktatásban. Az oka az alkalmatlan és sikertelen nyelvtanítási technikák használata a nyelvórákon. Ráadásul a valóban beszédcentrikus tanítási technikákat nem ismerik a tanárok, vagy gyenge próbálkozások keretein belül igyekeznek alkalmazni néhányat, de ez csak próbálkozás marad, határozottan nem elég.

A lényeg még mindig az kell legyen, hogy a nyelvtanulónak van a legtöbb esélye beszélni a tanórákon és a tanár támogatja ebben és nem elveszi a lehetőséget, időt tőle, ahogy az sajnos lenni szokott. Egy hatékony angol nyelvórának pontosan a nyelvi készségek fejlesztését kell végeznie.

Ezek hiánya az oka, hogy sikertelenséghez vezet maga a tanfolyam is, illetve a tanulás is.  A tanuló sem azokat a feladatokat végzi otthon, amiket kellene.

Az ilyen tanfolyamok nem aktívak, hiszen nem a nyelvet tanulják, gyakorolják, csak a nyelvről tanulnak. Nagy különbség! Ennek eredménye a káosz és az, hogy a magyar nyelvtanulók nem beszélnek angolul.

A tanuló magyarul gondolkodik az angol nyelvről, és fejben fordít, mely lelassítja a kommunikációt, vagy létre sem jön. Ez a magyar nyelv jelenlétének eredménye.

A tanuló folyamatosan gondolkodik azon is, milyen nyelvtant, szavakat használjon beszéd közben. Ez pedig a szavak, szabályok tanulásának eredménye.

Ha szabályokat tanítanak a tanfolyamon, a tanuló szabályokban, és nem nyelvhasználatban fog gondolkodni. Ha fordítanak az órákon, akkor a tanuló magyarul fog gondolkodni az angol nyelvről, és szintén mellőzi a lényeget: a nyelvhasználatot. Ez a két legnagyobb probléma.

Pedig a nyelv elsajátításáért jár a tanfolyamra, amit pont nem kap meg. Kérdés: miért jár a tanfolyamra akkor? Ráadásul egyedül küszködik otthon a házi feladattal is. Mindennek megvan az oka, miértje, csak meg kell vizsgálni.

 

Ennek a végső eredménye, hogy hogy nem fogja tudni használni a nyelvet a gyakorlatban, nem fog tudni kommunikálni, illetve folyamatosan akadozik a beszéde. Mindezek sorozatos sikertelenségeket okoznak, mind az életben, mind a nyelvvizsgákon.

Hol helyezkedik el a beszédkészség a nyelvtanulásban?

A beszédkészség a második helyen áll a négy nyelvi készség pontos sorrendjében: hallás-értés, beszéd, olvasás, írás. Ez a sorrend betartandó, hiszen, ha összekeverjük, ami meg is történik rendszeresen a tanfolyamokon, nem jön létre a nyelv elsajátítása. Rendszerint a tanfolyamokon pont az utolsó készséggel, az írással kezdik, ami nagy hiba.

Miért baj, ha az utolsó készséggel, az írással kezdik a nyelvtanulást?

A tanár felír egy szót, mondatot a táblára, és te leírod a füzetedbe. Itt azonnal felborult a helyes sorrend, mert az írással kezdtél tanulni, és mivel már leírtad, illetve nincs teremtve szituáció, ahol gyakorolhatnád, így kapásból szabotálva van a nyelvtanulás.

Egy nyelvi szituációt mindig a nyelvi készségek helyes sorendje alapján kezdünk el tanulni, és az első pedig a hallás utáni megértés. Ezután a tanulók gyakorolják, csoportmunkában, pármunkákban, vagy a tanárral az egyéni tanfolyamon.

Utolsó fázisként, ez után jön az olvasás és az írás. Amikor már megtanultál valami, azután írod le, ezzel rögzíted a tanultakat. Valamint az írás ugyanúgy támogatja a beszédet, ahogyan a többi nyelvi készség is. Tehát ha beszélni akarsz, kell hozzá a hallás utáni megértés, olvasás, írás is.

Más nyelvi készségek is kellenek a beszédkészség fejlesztéséhez?

A beszédet az összes említett nyelvi készség támogatja oda-vissza, egyik sem elhanyagolandó. A hatékony nyelvi elsajátításhoz mindegyikre szükség van. A hallás utáni megértés, olvasás, írás támogatja a beszédkészséget, hiszen amit hallgatsz, az egy idő után megjelenik a beszédedben. Ugyanez vonatkozik az olvasásra, írásra is, így lehet a szókincsedet, a választékos beszédmódot fejleszteni. Tehát igen, mind a négy nyelvi készség fontos a beszédkészséghez.

Mit fejlessz a beszédkészség előtt, illetve mivel kezdd?

A beszédfejlesztést nem igazán az angol tankönyvekből lehet megtanulni. Noha vannak bennük hasznos feladatok, de azok hasznossága a tanártól, tanóráktól függ. Olvasással nagy mértékben fejleszted a szókincsed, ahogy nálam az élő, online nyelvórákon is.

Ajánlott minden nap olvasni annyit amennyi jól esik és élvezetes számodra. Olyan témákat válassz, ami szórakoztatni fog, és ne olyat, amit kötelező jellegűnek érzel.

Amit sok tanfolyam elfelejt tanácsolni neked, az a hanganyagok hallgatása. Itt most nem arra gondolok, amikor a tanár bekapcsolja néha a hanganyagot, mert az nagyrészt felesleges. Ez egy olyan eleme a nyelvtanulásnak, amit otthon is el tudsz végezni. Mi nem töltjük ezzel az időt, mert a tanórákon azt gyakoroljuk, amit otthon te, a tanuló nem tudsz egyedül elvégezni: ez a kommunikáció, a dialógus és beszédkészség fejlesztése. Órán mi vagyunk a hanganyag, erre való a nyelvóra.

Otthon viszont napi szinten érdemes hanganyagot hallgatnod. Minél többször hallgatsz hanganyagot, annál hamarabb fog a beszéded fejlődni, amit te is könnyen észreveszel majd. Ez az első és egyik legfontosabb alapja a beszédkészséged fejlődésének. Ezzel alapozod meg a beszéded.

Azokat a hanganyagokat könnyebben fogod érteni, amiket órán tanulsz olvasott szövegértésként. Hallgasd őket sokszor, újra és újra, azonnali sikerélményt adnak. Extra otthoni feladatként mehetnek a különböző és tartalmas audiók, hangos könyvek is. Minél többet hallgatod, annál többet fogsz megérteni és beszélni. Ha bármilyen hanganyagot túl nehéznek érzel, akkor hallgass olyat, ami könnyű és érthető számodra. 

Napi minimum 30 perc hanganyag hallgatás erősen ajánlott, amikor nem végzel más tevékenységet azért, hogy maximálisan oda tudj koncentrálni. Annyi ideig hallgass hanganyagot naponta, ameddig jól esik neked és élvezed!

A hallás utáni megértés az alapja mindennek, ismétlem: mindennek. Azt fogod beszélni, amit hallgatsz. Tehát ha úgy érzed, hogy akadozik a beszéded, akkor mindig kérdezd meg magadtól és összegezd, hogy mennyi hanganyagot hallgatsz naponta.

Hogyan fejleszd a beszédkészséged?

A beszédkészséged a többi nyelvi készséggel együtt fejlődik, így mindet azonos arányban kell fejleszteni. Így viszont sokkal izgalmasabbak, érdekesebbek a tanórák és az otthoni tanulás is, nem pedig egyhangú, unalmas és fárasztó, mint általában. Ez egy beszédcentrikus tanfolyamon természetesen történik. Nem kell ezen görcsölni, de foglalkozni kell a nyelvvel az órákon, és otthoni tanulás keretében is.  A webangol.com nyelvtanfolyamain ezekre pontos tervezetet, irányt kapsz.

Mitől fejlődik a nyelvhelyességed?

Általában a nyelvhelyesség fejlesztését annak tudják be, hogy a tanár kijavítja, “kipirosozza” a hibákat a tesztekben, házi feladatokban, majd a tanuló visszakapja. Ez nem vezet sehova, maximum a tanuló kedvét, önbizalmát veszi el a nyelvtanulástól. Ha vannak hibáid, az nem attól fog kijavulni, hogy kijavítják a papíron. Tapasztaltál már olyat, hogy visszakaptad a tesztedet, és a kijavított hibákat másnap már alkalmaztad? Ez nem így működik. A hibák javulása, ami a nyelvhelyességhez tartozik idővel történik meg, és nem azonnal.

A hibák eltűnéséhez idő kell tehát. Minél többet foglalkozol a nyelvvel, annál hamarabb javul a nyelvhelyeséged. Így van értelme a gyakorlatoknak. A hiba a nyelvtanulás velejárója, és nem valamifajta rossz dolog, ami szankciót érdemel. Valamint nem minden áron kell a tanárnak javítania a hibákat sem. Ennek megvan a pontos helye, szituációja, ideje és miértje.

A nyelvhelyességed nem egyik napról a másikra fejlődik. Intenzív és koncentrált nyelvtanulás szükséges hozzá.

Hogyan fejleszd a nyelvhelyességed?

Foglalkozz az angol nyelvvel napi szinten. Olyan gyakorlatokat végezz felváltva, ami a négy nyelvi készségedet fejleszti: hallás utáni megértés, beszéd, olvasás, írás. Azért felváltva, hogy izgalmas legyen a tanulás. Hallgass és olvass tanulóknak szánt hanganyagokat, olvasmányokat. Illetve minden olyan anyagot, ami élvezet számodra és úgy gondolod, tanulsz belőle. Értelemszerűen ilyenkor nem csak az angol nyelvvel foglalkozol, hanem új ismereteket is szerzel. Hiszen amit például olvasol, arra emlékezni fogsz, ismeretanyagot gyűjtesz és ugyanabban az időben a nyelvet is elsajátítod. Ez is egy példa arra, hogy a valódi angol nyelvtanulással több dolgot sajátítasz el egyszerre, és sokszor úgy, hogy észre sem veszed. Ez a fajta nyelvtanulás pedig rendkívül élvezetes és sikeres.


Oszd meg másokkal is
Shopping Cart
Scroll to Top