Milyen egy hatékony angol nyelvtanfolyam? Hasznos az órai jegyzetelés?

Egy hatékony angol nyelvtanfolyam mindenképpen akkor hasznos, ha 100%-ban angolul folyik. Ez nem lehet kevesebb. Magyarnak nincs helye az angol nyelvórán semmilyen formában és százalékban. Az nem segítség, ha magyarul tanulod az angol tananyagot. Lehet, hogy kényelmesen hangzik, és könnyebbnek tűnik, de csak tűnik. A fordítás gátolja az értést és az angolul való gondolkodás kialakulását.

A tanfolyam része az is kell legyen, hogy bizonyos szabályokat felállítunk a tanfolyam kezdetén, mert így lesz összetartó, hatékony egy csoportos tanulás. Tanulóimmal például a tanfolyam első tíz percében lerakjuk a szabályokat magyarul, hogy érthető legyen minden és meg is beszéljük azokat. Így biztosítható csak a fegyelmezett tanulás és ez a tanulók érdeke.

Az tanóra célszerű, ha ismétléssel kezdődik. Az előző órán vett tananyagot hasznos átismételni a csoporttal pár percben, így ráhangolódnak az órára, vagy egy könnyed bemelegítő kérdéssel szoktam kezdeni a tanórát. Itt már a házi feladatot, vagyis a „homejoy”-t megírták, tehát mehet az önálló munka.

A tanóra 4 fázisban folyik ezután.

  • Előkészítés: az adott tananyag felvezetése, ez már ad egy mély értést a tanulónak. Nem a fő tananyag ugyan, de egy bevezetése. Például ez lehet egy kép, ami kapcsolódik a tananyaghoz és a tanulók ezzel kapcsolatban, szintjüknek megfelelően elmondják a kép tartalmát, mit látnak rajta, mi lehet a történet. Vagy lehet egy témakör, melyre összegyűjtik a tanulók, ami eszükbe jut, ötleteket gyűjtenek róla.
  • Prezentáció és annak megértése: ez talán a legfontosabb része az órának. A tanár teljes megértést kell, hogy adjon a tanulónak, ez szintnek megfelelő kell, hogy legyen, hogy esélye ne legyen a tanulónak félre érteni, vagy nem megérteni. Például kezdő diákoknál sok-sok kép segít a megértésben, haladóbb diákoknál pedig sok magyarázat, de ott is lehet kép.
  • Felkészítés a gyakorlásra: Ezt is prezentálni kell, ilyenkor a tanár kérdezi a diákokat és ők válaszolnak, közben javít, hogy hibátlanul menjenek majd a pármunkába.
  • Gyakorlás és kontroll: Ha az előző fázisban eleget gyakoroltak a diákok, akkor itt magabiztosan folyik a tanultak elmélyítése. Ez is egy fontos tanulási fázis, hiszen itt a diákok egyre jobban érzik, hogy meg tudnak szólalni és egyre többet dolgoznak önállóan, hibátlanul, mernek segítséget kérni, ha kell és ez a cél. A tanár csak figyel, instrukciókat ad, ha kell.

Ezután szinttől függően jöhet egy kis írás is, például lehet írni példamondatokat vagy néhány kifejezést, szót, természetesen az adott szövegkörnyezetben megbeszélve. Itt már láthatnak leírva dolgokat a tanulók, hiszen már eleget hallottak, beszéltek. A hallás utáni megértés és beszédkészség után pedig az olvasás jön. Ezután pedig az írás. Írják az órán elsajátított tananyagokhoz a feladatokat, sztori leírást, stb., de a legtöbb írás otthon zajlik, azzal kapcsolatban, amit órán tanultak.

Kell írni órán?

Ez szituációtól függ, mennyi írás kell, és mikor, de ez a tanár feladata koordinálni. A házi feladatnak, vagyis homejoy-nak, pedig mindenképpen az órán vett tananyaghoz kell szorosan kapcsolódnia, illetve amit órán megcsináltak. Ettől lesz élvezetes az írás és az otthoni, önálló tanulás. Sajnos manapság ez is ritka, hogy ilyen házi feladatot kapjanak a tanulók, pedig ha nehéz, ismeretlen dolgokkal van tele, az elveheti a kedvét a tanulónak. Tanulóim például mindig megírják a „homejoy”, otthoni feladatukat és nagyon ritkán van, amikor segítség kell.

Ha egy tanuló hiányzik a tanóráról, ami indokolt esetben történik, akkor van lehetőség pótló órára. Ez azért van, hogy ne maradjon le. Az nem megoldás, hogy átküldöm a tananyagot. Nem küldök át semmit, csak ha éppen azt tanuljuk. Hiszen úgy nem ér vele semmit, szinttől függően, nem tudja, mi lett volna a prezentáció, így egy tanárnak felelőtlenség elküldeni. Illetve a készségek sorrendje is fontos, hogy először hallja az új tananyagot, utána beszéli, utána látja leírva, olvassa, majd ő is leírja hiba és félreértések nélkül. Egy tananyag akkor válik hasznossá, ha azt prezentálják. Nem „papírokat gyűjtünk” hanem értést és készségeket fejlesztünk.

Mi a helyzet a jegyzeteléssel? Kell órán jegyzetelni? Nem felejtem el amit tanulok?

Én mindig azt mondom a tanulóimnak, hogy nem kell órán jegyzetelni. Nagyon egyszerű okból: felesleges, csak plusz teher és elveszi a figyelmet a tanulásról. Amit órán megjegyez, azt fogja tudni használni, amit pedig nem azt felesleges akkor leírni. Miért? Azért, mert még nincs itt az ideje annak a nyelvi elemnek, szónak hogy elsajátítsa. Akkor pedig nem lényeges, mert ami a lényeg, hogy akkor ott mit tudsz, és azzal hogyan tudod kifejezni magad. Ez a készségek fejlesztése, órán történik. A jegyzetelési kényszernek az írásközpontú tanítás az oka. Ebből szépen ki lehet jönni úgy, hogy hallás központúvá teszed a tanulást.

A hallás utáni megértés az alap készségek sorában a legfontosabb, hiszen minden abból gyökeredzik. A beszéd a hallott nyelvből táplálkozik, szintúgy mint az olvasás és az írás is. Ebben a sorrendben. Tehát amit elégszer hallasz, beszélsz, olvasol, le fogod tudni írni. Tehát megtanulsz írni is. Ebből következik, hogy az órai jegyzetelés felesleges. Órán egymásra figyelünk, hiszen ott tanulunk effektíve, ott tanuljuk a nyelvet, a kommunikációt, mindent ami a nyelvtanulás lényege.

Ez a pedagógia, módszertan, órai felépítés működő képes. Élvezetes a tanulás, értelmet nyernek a tanórák, hiszen a tanulás órán történik és nem házi feladatként van otthonra, ahol a tanuló gürcöl vele, mert nem volt megfelelő felépítés előtte. Ha angol nyelvtanfolyamot keresel, mindenképpen ilyet érdemes választani.