Oszd meg másokkal is

Hogyan lehetséges, hogy többet értesz angolból, mint beszélni tudsz?

Hogyan lehetséges, hogy többet értesz angolból, mint beszélni tudsz? Webangol.com Szikora Rita nyelvtanár által írt hasznos cikk a nyelvtanulásról.

Lehetséges, hogy többet ért egy tanuló, mint beszélni tud?

Legtöbbször azt a visszajelzést kapom, hogy többet ért a tanuló, mint amit beszélni tud. Ez a nyelvi készségek helyes sorrendje miatt van, és ez természetes. Azonban innen fejlődsz nyelvileg tovább. Azért értesz többet, mint beszélni tudsz, mert a hallás utáni megértés előbb van, mint a beszéd.

Valamint azért tapasztalhatod ezt, mert a tanulóknak általában nincs túl sok lehetőségük a tanfolyamokon az aktív beszédet, dialógust gyakorolni az elavult magolás miatt. A készségek sorrendje alapján való tanulás mellőzése eredményezi ezt elsősorban. A nyelvi készségek alapján lehet hatékonyan a társalgási szintet elsajátítani.

Ahogy a korábbiakban írtam róla, a négy nyelvi készség alapján tanulunk nyelvi szituációt: hallás utáni megértés – beszéd – olvasás – írás. Az elsajátítás egész egyszerűen így történik meg.

Ha a nyelvi készségek sorrendjét megfordítják, akkor nem jön létre tanulás, nyelvi elsajátítás. Ezért lehet nagy a különbség a hallás-értés és a beszéd között. A négy nyelvi készségeket egy szintre kell felhozni minél hamarabb, amennyire csak lehet. Mind a négy nyelvi készséget fejleszteni kell felváltva, egyik sem nélkülözhető. Egy célirányos angol nyelvtanfolyamnál ez automatikusan megtörténik, nálunk biztosan. 

Van sorrend? Mi a sorrend?

Van a készségeknek sorrendje, és azt minden körülmények között be kell tartani. Mi ez a sorrend? Először hallunk valamit, utána beszélünk, ezután olvasunk és utána írunk. Ez a nyelvtanulás érdemi része. Ha nem így és ilyen sorrendben tanulsz, sikertelen a nyelvtanulás. A diktálós-magolós-kirakat tanfolyamokon sikertelen a nyelvtanulás, hiszen ez nincs így, nincsenek olyan élő nyelvi helyzetek, melyekben a tanuló gyakorolni tudná a nyelvet. Neki kell a tanfolyam legalább 90%-ban beszélnie, kizárólag a célnyelven, angolul.

Egy nyelvtanfolyamon a tanár feladata a tanulók menedzselése nyelvi szinttől, nyelvtudástól függően és lehetőséget nyújtani a nyelvhasználatra, nyelvgyakorlásra, az érvényesülésre. Nem az a feladatuk, hogy „leadja az anyagot” és „átvegye a könyvet”, „rámenjen a nyelvtanra”, ledaráljon mindent bizonyos mennyiségű óra alatt.

Helytelen az, amikor a tanár diktál, te a tanuló pedig csendben írsz, már a többi nyelvi készséget megelőzve: hallás-értés, beszéd, olvasás, írás. Ráadásul mindezek után a tanuló „bűnös” ha hibázik, mert olyan dolgokat kérnek rajta számon, amit meg sem tanítottak, de esély sincs rá a nagy tanteremi csendben.

Nem egyszer hallom a jelentkezőktől, hogy bűn hibázni. Ha már elsőnek ír a tanuló a nyelvórán, hogyan lesz belőle nyelvi elsajátítás? Ha ír, nem tud közben kommunikálni és gyakorolni, így pedig nem lesz.

A megoldás továbbra is egy valóban beszédközpontú, magolásmentes nyelvtanfolyam.  A webangol.com tanfolyamai pontosan ilyenek, minden kompromisszum nélkül.    

 

Mire van szükséged egy nyelvórán a fejlődéshez?

Egy tanórán a már említett nyelvi készségek fejlesztésre van szükséged. Az igazi tanulás az, ami órán történik és nem tanórán kívül, a különböző nyelvi gyakorlatok, technikák. Ez a jól felkészült nyelvtanár feladata, hogy mindig legyen lehetőséged beszélni.

Ha a tanórák gazdagok nyelvtanulási technikákban, gyakorlatokban, abban az esetben a házi feladat is könnyű. Ha nehéz az otthoni tanulás, az azt jelenti, hogy nem hatékony a tanóra, nem megfelelő a nyelvtanfolyam.

Órán fejleszted a készségeket, első sorban a hallás utáni megértést és a beszédkészséget, hiszen a tanórákon olyan feladatokat végzel, amit otthon egyedül nem tudsz. Ez pedig a hallás-értés és a beszédkészség fejlesztése, beszédgyakorlatok, kommunikáció fejlesztése.

Miért érzed úgy, hogy vizuális típus vagy?

Nagyon sok tanulóm mondja, hogy ő vizuális típus. Ez azért van, mert nem hallgatott és beszélt eleget, mert erre nincs is nagyon lehetősége a tanfolyamokon általában. Több a csend, mint a beszéd, pedig nyelvtanfolyamnak hívnák.

Ez nem „típus” kérdés, hanem a megfelelő nyelvi készségek fejlesztésének kérdése, egy megfelelő nyelvtanfolyam tematikája. Vagyis inkább mindennek hiánya.

A beszédkészség pedig a célnyelvvel, az angollal a hallásunkon keresztül alakul ki. Először hallgatunk, utána az értésen keresztül elkezdünk szavakat – mondatokat beszélni, ezután egyre többet és többet, majd fejlődik a beszédkészségünk. Pontosan úgy, ahogy az anyanyelvünket is tanultuk. 

A nyelvi fejlődés a mélyreható gyakorlással (drill) alakul ki. Ha ez kizárólag az angol nyelven keresztül történik, kialakul a nyelvi automatizmus és folyékonyan fogsz beszélni anélkül, hogy gátlásaid lennének. Ha ezekhez bármiféle olyan eszközt használsz, mint például a kétnyelvű szótár, fordítás azzal hátráltatod magad, és megállsz a fejlődésben, szabotálod a saját nyelvtanulásod. Azt hiszed, tanulsz vele, mert úgy tűnik, de valójában csak szótározol, egy olyan berögzült cselekvést végzel, ami nem visz előre. Nem fejleszt semmilyen készséget sem, lerombolja még azt is, ami van, amit addig tanultál, megnehezítve a jövőbeli tanulásodat.

Milyen tananyagok vannak a mai magyar nyelvoktatásban, mi a gond velük a nyelvi kommunikáció szempontjából?

A tanfolyamokon általában kurzus könyvekből tanítanak, melyekben többnyire teszt jellegű feladatok vannak. A baj ezekkel az, hogy nem így fogsz találkozni a nyelvvel az életben, nem életszerűek. 

Továbbá nagyon szisztematikusan, beskatulyázva veszik át a nyelvtant, és nem az élő nyelvvel együtt, pl. 1-5. oldalig Present Simple, 6-10. oldalig Past Simple, stb. Ez ugyancsak nem természetes előfordulása az élő nyelvnek. Ezzel azt az érzést keltik a tanulókban, hogy ha nincs jelen egy adott leckénél, akkor lemarad örökre.

Ezért is kapok sok jelentkezőtől olyan kérdéseket, hogy “Nem fogok lemaradni? Nem maradok le a tananyagokról? Bármikor be lehet csatlakozni a tanfolyamba? Hogyhogy nem maradok le?”

Egy megfelelő, beszéd és nyelv centrikus tanfolyamba bármikor be lehet csatlakozni, hiszen a nyelvi elemek, komponensek újra és újra előfordulnak, visszajönnek és szó sincs arról, hogy bárki valamiről lemaradna. Hangsúlyozom, hogy ehhez a megfelelő és tartalmas angol nyelvtanfolyam szükséges, amelyen minden percben a nyelvhasználat van a középpontban.

Milyen tananyagokból érdemes tanulni?

A tanórákon nyelvtanulóknak szánt és szakmailag jól felépített sztorikon, kép sztorikon keresztül tudod igazán hatékonyan fejleszteni az angol nyelvi kommunikációt. Az élő nyelvvel együtt pedig természetesen az adott nyelvtanokat, szókincset, szituációkat. Nem szétválasztjuk a nyelvtant és a szókincset a nyelvtől, értelmetlen darabjaira szétszedve, ahogy általában történik, mert az nem nyelvhasználat.

A cél, hogy a tanultak a hosszú távú memóriába épüljenek be, de ha magolsz, akkor csak a rövid távúba fognak rögzülni. Az agy nem tudja mihez kötni hosszú távon és elfelejted. Ez nyomós érv, hogy a szituációkon, élő nyelven történő tanulás hatékony kizárólag.

Hogyan tanulsz hatékonyan egy angol nyelvórán?

A webangol.com nyelvtanfolyamain produktív és eredményes nyelvtanulás történik mind az egyéni, mind a kiscsoportos kurzusokon. Hasonló módon, mint ahogy egy kisgyerek az anyanyelvét tanulja.

Először a tanár prezentálja a tananyagot, de ez többnyire együtt tanulásban történik, számodra teljesen természetesen, nyelvi szinttől függően. Utána visszakérdezek, hogy van-e valami, ami nem volt világos, van-e valami kérdés, azokat megfelelő szakmaisággal kezelem, válaszolok, megbeszéljük.

A fő tananyag megértése, megbeszélése után, elkezdjük a feladatokat együtt, ha valaki tudja a választ, hagyom érvényesülni, de sosem hagyom magára a tanulókat. Ha segítség kell, akkor menedzselem az adott feladatot. Együtt végezzük el a feladatokat először, ezután pármunka következik, élő dialógusok, gyakorlatok. Ez mind az egyéni és kiscsoportos tanfolyamon is így történik. Minden egyszerűen működik, és neked, a tanulónak könnyű és egyértelmű lesz.

Mindenkire sor kerül és kap lehetőséget beszélni?

Ez gyakori kérdésként merül fel akár egyéni, akár a kiscsoportos tanórákról beszélünk.

Csakis itt kapsz lehetőséget beszélni. Hiszen hol máshol kapnál? Egy magolós, fordítós tanfolyamon? Ott nincs kommunikáció csak csend és jegyzetelés. Egy iskolai csoportban? Ott szintén nincs kommunikáció vagy nagyon kevés, vagy azokkal a tanulókkal foglalkozik a tanár általában szimpla könnyebbségből, akik már tudnak angolul. Ráadásul túl sokan vannak és sem a környezet, sem a terem berendezése nem alkalmas kommunikatív nyelvtanfolyamra. Szint minden magolós tanfolyamon az angol könyvet darálják végig többnyire magyarul.

Ha a magolás működne, a magyar nyelvtanulók sikeresek lennének, a magyarok beszélnének angolul.

Itt biztosan sok nyelvtanulási sikerélmény ér majd téged is, saját magad gyakorolhatod, használhatod a célnyelvet. Jól érzed magad a tanórákon, hasznosnak érzed és ez a cél.

Természetesen nem akármelyik tanár tudja így vezetni a tanórákat Ehhez kell sok éves tapasztalat szükséges. A webangol.com cikkeiben is leírt nyelvtanítási tapasztalatokat én több mint 20 éve gyűjtöm neked, hogy te már készen kapd a helyes nyelvi módszert.

Sok tanfolyam próbálkozik némi pármunkával, próbálják valamennyire beszéltetni a tanulót, de aztán csak visszaváltanak magyarra, mert úgy érzik nincs választásuk, amivel teljesen bojkottálják az angol nyelvórát.

Mindez nagyon kevés a tartalmas nyelvórához, ehhez mindenképpen egy szakmailag nagyon jól felkészült tanár szükséges, ami nem 1-2 nap alatt lesz valakiből. Viszont kizárólagosan ez kell ahhoz, hogy te a tanuló rendkívül egyszerűen, könnyedén, örömmel sajátítsd el az angol nyelvet.

Mindent összegezve, tehát most már te is látod, mit jelent a valódi beszédközpontú nyelvtanfolyam, és hogy a tanulók beszélnek az óra több mint 90 %-ban. Bármikor kipróbálhatod nálam. A tanóra a tanulók ideje elsősorban, nem a tanáré. Sokkal hatékonyabb és örömtelibb ezzel a nyelvi módszerrel tanulni, sőt a tapasztalat alapján, ez az egyetlen nyelvi módszer mely működik.


Oszd meg másokkal is
Shopping Cart
Scroll to Top