Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Szikora Rita E.V. – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a webangol.com honlapon keresztül nyújtott „Webangol Nyelvi Szoba” online tanfolyam szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

Amennyiben vásárlója, illetve felhasználója kíván lenni a szolgáltatásnak, kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A megjelölt weboldal/honlap működésével kapcsolatosan nyújt tájékoztatást.

Szolgáltató adatai:

Szikora Rita E.V.
Székhely: 6921, Maroslele Kossuth utca 66.                        

Adószám: 67180927-1-26                                                                     

Közösségi adószáma: HU67180927                                                      

EV nyilvántartási száma: 43927085

Telefon: 06-70/278-3494
E-mail: rita@webangol.com
Bankszámlaszám: 10700062-69165614-51100005 (CIB bank)

A webangol.com weboldalon hozzáférhető online kurzusok, segédletek, online élő nyelvórák nem tartoznak a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Felnőttképzési tv.) hatálya alá, így azok nem minősülnek felnőttképzési tevékenységnek.

Adatkezelési szabályok:

A feliratkozáskor és/vagy megrendeléskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek soha nem adjuk át. Bankkártya adatokat soha, semmilyen körülmények között nem tárolunk és nem jut el hozzánk.

Az adatvédelmi irányelveket az alábbi linkre kattintva éri el: https://webangol.com/adatkezelesi-tajekoztato/

Szolgáltatás részletei / oktatóanyagok, segédletek:

A Szolgáltató által nyújtott „Webangol Nyelvi Szoba” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató közvetlenül alkalmazható nyelvi videós tananyagokat, segédleteket és egyéb tananyagokat oszt meg a Megrendelőkkel/Felhasználókkal.

A Szolgáltatás célja, hogy a felhasználókat, nyelvtanulókat megismertesse a magolásmentes, beszédfejlesztő, továbbá élvezetes angol nyelvtanulással és hatékonyan sajátítsák el az angol nyelv alapjait, elérve a társalgási nyelvi szintet angol nyelvből. Ezeket a tananyagokat a felhasználók, tanulók saját tevékenységük során, egyedileg alkalmazva használhatják fel.

A megrendelés, felhasználás, tanulás keretében a Megrendelő/Felhasználó online elérhető, videós tananyagokhoz, segédletekhez jut hozzá. Internet kapcsolat szükséges.

A tananyag feldolgozása a Megrendelő/Felhasználó/Nyelvtanuló önálló beosztása szerinti.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Megrendelő/Felhasználó/Nyelvtanuló számítógépe és annak szoftverei, programjai és egyéb technikai állapotáért.

A Webangol Nyelvi Szoba egyszeri tandíj rendszerben működik.

A megrendelés/vásárlás/tanulás kezdete egyéni időpont, az adott termék (oktatóanyagok, segédanyagok) megvásárlásának nincs meghatározott lejárati ideje. Addig érhetőek el, amíg a https://webangol.com/ nyelvtanulási oldal működik.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a https://webangol.com/ tanulói oldalt bármikor, indoklás nélkül megszüntesse.

A tananyagok, segédletek egyéb jellemzői:

– a videós tanfolyamok végén tanúsítvány kiállítása történik
– vizsgával nem zárul
– nincs meghatározott kezdő, és/vagy záró időpontja
– képzési hitelt nem használ fel
– témaköre nem esik engedélyezési kötelezettség hatálya alá
– fix, kötelező tematikát az egyéni haladás miatt nem ír elő
– kötelezően megvalósítandó célkitűzést nem ír elő
– szervezetlen keretek között történik
– a Szervező által az egyéni haladás nem követhető

 

Megrendelés/jelentkezés folyamata:

Jelen szerződés a Szolgáltató és Megrendelő/Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, vagy Megrendelő/Felhasználó által a https://webangol.com/ weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és annak elküldésével jön létre. Ezzel egy időben az ÁSZF dokumentum is elfogadásra kerül.

Megrendelő/Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során Megrendelő/Felhasználó által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. Megrendelő/Felhasználó nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Az oktató anyagok felhasználásának kezdete egyéni időpont, a kívánt Webangol Nyelvi Szoba termék tandíja befizetésétől számít.

A https://webangol.com/ oldalhoz való csatlakozás, fiók létrehozás, vásárlás lehetősége időben korlátozott lehet.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Megrendelő/Felhasználó rossz adatokat adott meg megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Megrendelő/Felhasználó a visszaigazolással, vásárlással egy időben a jelentkezési lapon, az általa megadott adatok alapján elektronikus számlát kap e-mail útján, melynek kiegyenlítésére a Megrendelő/Felhasználó kötelezett az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján.

Hibás számlaadatok megadása esetén visszamenőleg a kiállított számlát javítani nem áll a Szolgáltató módjában. Ez esetben a megfelelő számla adatokat a rita@webangol.com e-mail címre elküldve, a következő Webangol Nyelvi Szoba termék vásárlását követő számláján tudjuk érvényesíteni.

A Webangol Nyelvi Szoba termék, termékek tandíjának teljesítése:

Szolgáltató minden megrendelés és banki utalással, vagy bankkártyával, a Stripe biztonságos fizetőeszközön történő fizetés után küldi a számlát elektronikus úton, amelyet a Szamlazz.hu számlázórendszerén keresztül, e-mail útján küld el a Szolgáltatást igénybe vevő részére. Megrendelő/Felhasználó az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

A bankkártya adatokat a webangol.com webáruház nem rögzíti, nem jutnak el hozzánk. Semmilyen körülmények között nem tárolunk banki vagy bankkártya adatokat.

A fizetési adatokat a Stripe fizetőeszköz kezeli. A Stripe saját Adatvédelmi és Szerződési Feltételeit a Megrendelő/Felhasználó itt tudja megtekinteni és alaposan elolvasni: https://stripe.com/en-hu/privacy.

A Webangol Nyelvi Szoba videós tanfolyamok, segédletek díjai/költségei:

Jelen szerződésben nevezett videós tanfolyamok, segédletek a mindenkori/aktuális szolgálatás tandíja a https://webangol.com/ honlapon van feltüntetve, illetve a jelentkezési lap is tartalmazza. Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát. Fenntartja továbbá a jogot eseti kedvezmények megállapítására.

A https://webangol.com/ termékei biztonságos, online bankkártyás fizetéssel (Stripe) vagy közvetlen banki utalással rendezhetőek, a megrendelést követően.

Szolgáltató jogai, kötelezettségei:

Szolgáltató biztosítja a videós tananyagok, segédletek eljuttatását Megrendelő/Felhasználó részére, a befizetés megkezdésével létrehozott személyes fiókban.

Szolgáltató kizárólag a felhasználói oktatóanyag Megrendelő/Felhasználó részére történő biztosításáért vállal felelősséget.

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Megrendelő/Felhasználó által a szolgáltatás során, és utáni tanulmányaiért, különböző vizsgáiért.

Szolgáltató fenntartja a jogot a nyelvtanulók tanfolyam alatt produkált munkáinak, hozzászólásainak saját marketinganyagaiban való közlésére, ennek ellenére ezek felhasználásához minden esetben külön engedélyt is kér. Megrendelő/Felhasználó ezt elfogadja és a szolgáltatóval szemben semmilyen követelést nem támaszt.

Nyelvtanuló, felhasználó jogai és kötelezettségei:

Megrendelő/Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagot sem a tanfolyam időtartama alatt, sem azután nem osztja meg másokkal, és azokat semmilyen más módon nem használja fel. A felhasználtsággal elérhető oktatóanyagok teljes tartama a szerzői jogokról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá esik, melynek értelmében az oktatóanyagok bármely részének részben vagy egészben történő másolása, tovább értékesítése, digitális vagy hagyományos információhordozókon való közlése csakis A Szervező engedélyével lehetséges.

Megrendelő/Felhasználó tudomásul veszi, hogy az említett szerzői jogok megsértése esetén Szolgáltatónak 840.000 forint kártérítést köteles fizetni, a https://webangol.com/ oldalról pedig minden visszatérítés nélkül, azonnali hatállyal kizárható.

Megrendelőnek/Felhasználónak rendelkeznie kell azon számítástechnikai szoftverekkel és hardverekkel, melyekkel a tanfolyam során dolgozni tud, valamint internetkapcsolatnak is a rendelkezésére kell állnia.

Elállási jog:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szerint:

  1. a) A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát: lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  2. b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Panaszkezelés:

Panaszkezelés rendje

Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Megrendelőnek/Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az rita@webangol.com e-mail címen közölheti.

Szolgáltató a panaszt 25 napon belül megvizsgálja, írásban megválaszolja, és lehetőség szerint orvosolja. Ha a Megrendelő/Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát (e-mail útján) átadja Megrendelő/Felhasználó számára.
A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.
Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu
Vagy területi szerveihez:
Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Főosztályvezető-helyettes: Dr. Koller Edit
Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.
Telefonszám: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900, Telefax: +36 1 236-3956
E-mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu
Ügyfélszolgálat
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:

https://bekeltetes.hu/udvozlo

Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703; Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes. Elérhetőség: https://bekeltet.bkik.hu

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Szerzői jogok:

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a webangol.com weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján Megrendelő/Felhasználó felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. Megrendelő/ Felhasználó a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 840 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

A klubtagsággal elérhető oktatóanyagok, segédletek teljes tartama a szerzői jogokról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá esik, melynek értelmében az oktatóanyagok bármely részének részben vagy egészben történő másolása, tovább értékesítése, digitális vagy hagyományos információhordozókon való közlése, ingyenes megosztása csakis Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.
Megrendelő/ Felhasználó tudomásul veszi, hogy az említett szerzői jogok megsértése esetén Szolgáltatónak 840.000 forint kártérítést köteles fizetni, klubtagságából pedig minden visszatérítés nélkül, azonnali hatállyal kizárható.

A Szolgáltatást kizárólag aktív felhasználtsági státusszal rendelkező Megrendelő/Felhasználó veheti igénybe, az oktatóanyagokat, segédanyagokat senki mással nem oszthatja meg – egyéb esetben ez a Szerzői jogok és jelen ÁSZF megsértésének minősül, és a fenti szankciókat vonja maga után.

A tananyagok több szintű digitális védelem alatt állnak, így ezen szabályok megsértéséről Szolgáltató a háttérfolyamatok ellenőrzésével is tudomást szerezhet.

Kártérítési felelősség kizárása:

Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Megrendelőt/Felhasználót az új adatokról. Megrendelő/Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

Megrendelőnek/Felhasználónak rendelkeznie kell azon számítástechnikai szoftverekkel és hardverekkel, amikkel a tanfolyam során dolgozni tud, továbbá internet kapcsolattal is.

Vegyes rendelkezések:

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Megrendelő/Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Megrendelő/Felhasználó szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Megrendelő/Felhasználó beszerezze, illetve Megrendelő/Felhasználó kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

Megrendelő/Felhasználó által kitöltött jelentkezési lap a szerződés mellékletét képezi, elérhetősége: https://webangol.com/checkout/.

Jelen szerződés pontjait a felek közösen értelmezték, s azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták.

A megrendelés (jelentkezési lap elküldése) elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet hatálya alá tartozik. Ennek értelmében a Fogyasztó tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát, mert a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg (jelentkezési űrlap elküldése), valamint a Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését (felhasználói fiók létrehozása) követően felmondási jogát elveszíti. A szerződés a jelentkezési űrlap kitöltésével és a Küldés gombra való kattintással jön létre.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Kelt.: 2022.01.03., Maroslele

Shopping Cart
Scroll to Top