Csak akkor érted meg az angolt, ha lefordítod?

Ez egy tévhit. Viszont ma még mindig a nyelvoktatás masszív része. A fordítás a nyelvi készségek kialakulását, fejlesztését akadályozza, nem a nyelvtanulás része, semmi köze hozzá. A fordítás nagyon jó akkor, ha például egy turistát meg kell értened, mit mond és valaki elmondja.  Valamint a fordítás komolyabban egy szakma, amit külön tanulni kell, külön tanfolyamon, külön technikák vannak rá. Ha már egy bizonyos nyelvi szint megvan természetesen.

Azonban nyelvtanuláshoz nem fordítani, hanem a nyelvi készségeket  kell fejleszteni. A fordítás azért sem jó, mert a két nyelv teljesen különböző, két kultúra, és nem az egyik a másiknak a lefordítása. Vegyünk egy példát. Ha például azt mondjuk, hogy „Ez nem az én asztalom.” tehát nem az én dolgom, azt hiába fordítjuk le angolra, nem kapna értelmet. Viszont van erre egy angol megfelelő: „It’s not my cup of tea.” „Ez nem az én teám.” Tükörfordításban nincs értelme, de ha az angol kultúrát nézzük, annak értelmében megfelel a „Nem az én asztalom” magyar idiómával. Sok-sok ezer ilyen kifejezés van az angolban. Ráadásul van, amelyikre van magyar megfelelő és van, amelyikre nincs. Valamint ha le kell fordítani valamit, akkor az azt jelenti, hogy nem értetted meg. Holott nyelvtanulásnál az értés a fontos, és nem a fordítás. A kettő nem ugyanaz. Ha pedig megérted, akkor pedig miért kellene lefordítani?

Mi az „értés” és mi az „értés készsége”?

Az értés az, ha te a célnyelven, angolul vagy képes megérteni az adott, bevitt információt. Az értés készsége pedig az, amikor megakadsz a közölt információ értése során, de angol nyelven keresztül, további magyarázattal érted meg az adott információt, az anyanyelvedet nem használva. Ehhez segítségek lehetnek a gesztusok, mimika, arckifejezés és természetesen az intonáció, hanglejtés.

Azonban ahhoz, hogy ez működjön, a tanárnak biztosítani kell az értéshez szintben megfelelő szituációkat, tananyagot. Az ismeretlen rész nem lehet több mint kb. 10-15%, hiszen ez az a mennyiség az, amit a tanuló be tud fogadni. A többi, 90% rész tanítja az új részeket. Ezt a nehézségi szintet a tanuló meg tudja ugrani, anélkül, hogy sikertelen lenne, a tanulás 100 %-ban az órán történik és az otthoni tanulás pedig az órán tanultakkal kapcsolatos.

Ez kezdő tanulóknál is működik?

Igen. Hiszen nekik is arra van szükségük, hogy minél hamarabb felfejlesszék az értésüket, persze megfelelő tananyaggal, ami kifejezetten nekik szól, és nem haladja meg azt a bizonyos 10-15%-ot. Egy kezdő nyelvtanulót ezzel a módszerrel már 2-3 hónap alatt fel lehet hozni olyan szintre amikor már rengeteget ért és már kommunikál is. 

Tehát a nyelvtanuláshoz  az értés és a nyelvi készségek fejlesztésére van szükséged, ami segít, és nem gátolja a nyelvtanulásodat, nem fordításra van szükséged, az csakis kizárólag hátráltat a nyelvtanulás szempontjából.