Csak úgy lehet megtanulni angolul, ha a tanár „leadja” a nyelvtani szabályokat, szavakat órán és ezzel kész is a tanulás?

Ha ez így működne, a magyarok 90%-a beszélne angolul, és nem lennének kezdő nyelvtanulók, de ma is nagyon sok van. Ma azonnali szolgáltatásokhoz vagyunk szokva. A nyelvtanulás nem egy azonnali szolgáltatás olyan szempontból, mint például amikor elmész a boltba és megvásárolod, amit szeretnél, vagy a fogorvosnál megcsinálják a fogadat ott helyben. Noha a tanulás órán történik helyben, az elsajátításhoz idő kell. De rövid idő alatt is el lehet sajátítani bizonyos szinten. Nem egy tanóra után fogod elkezdeni használni az adott nyelvi elemet. Egy nyelvtanfolyamon a tanár feladata nem az, hogy „leadja az anyagot” és „átvegye a könyvet” bizonyos mennyiségű óra alatt.

Mire van szükséged egy nyelvórán a fejlődéshez?

Egy tanórán készségfejlesztésre van szükséged. Az igazi tanulás az, ami órán történik és nem tanórán kívül, ahogy már említettem. Órán fejleszted a készségeket, első sorban a hallás utáni megértést és a beszédkészséget. Nagyon sok tanulóm mondja, hogy ő vizuális típus. Ez azért van, mert nem hallgatott és beszélt eleget. Ez nem „típus” kérdés, hanem megfelelő készségek fejlesztésének kérdése. A beszédkészség pedig a célnyelvvel, az angollal fülön keresztül alakul ki. Először hallgatunk, utána az értésen keresztül elkezdünk szavakat – mondatokat beszélni, ezután egyre többet és többet, majd kialakul a beszédkészség. Ezek a bizonyos nyelvi elemek, szókincs ismétlésével alakul ki. Ha ezt kizárólag az angol nyelven keresztül folyik, kialakul az automatizmus és folyékonyan fogsz beszélni anélkül, hogy gátlásaid lennének. Ha ezekhez bármiféle „segédeszközt” használsz, mint például a kétnyelvű szótárazás, fordítás azzal csak hátráltatod magadat, megállsz a fejlődésben. Azt hiszed, tanulsz vele, de valójában nem, csak szótárazol. Mert ez nem fejleszt semmilyen készséget sem, nem visz előre, maximum lerombolja azt, amit addig tanultál.

Miből érdemes tanulni?

A tanfolyamokon általában kurzus könyvekből tanítanak, melyekben többnyire teszt jellegű feladatok vannak. A baj ezekkel az, hogy nem úgy fogsz találkozni a nyelvvel az életben. A teszt jellegű feladatokkal kapcsolatban itt tudsz bővebben olvasni.

A tanórán jó sztorikon, kép sztorikon keresztül tanulod meg igazán hatékonyan az adott nyelvtanokat, szókincset, szituációkat a nyelvvel együtt. Nem szétválasztjuk a nyelvtant és a szókincset a nyelvtől, ahogy a tanfolyamok 95 %-án! Hiszen akkor nem megy át használatba. A cél hogy a tanultak a hosszú távú memóriába épüljenek be, de ha magolsz akkor csak a rövid távúba fog, hiszen az agy nem tudja mihez kötni hosszú távon és elfelejted. Ezért fontos a szituációkon, élő nyelven történő tanulás.

Hogyan tanulsz hatékonyan az angol nyelvórán?

Hasonlóan mint ahogy egy kisgyerek az anyanyelvét tanulja. 🙂 Először a tanár prezentálja a tananyagot. Utána visszakérdezek, hogy van-e valami ami nem volt világos, van-e valami kérdés. Ezután elkezdjük a feladatokat együtt, ha valaki tudja a választ vagy ami a feladat, akkor természetesen hagyom beszélni, de nem hagyom magára a tanulókat. Együtt csinálunk mindent hiszen később ők is elmondják. Ha prezentálom előtte, együtt megcsináljuk, akkor utána tudni fogják. Utána a tanulók elmondják kérdés–válasz formájában, vagy eljátsszák a szituációt.  Valamint bátorítom őket, hogy javítsák ki egymást, hiszen azzal mind a ketten tanulnak. Tehát a tanulók beszélnek az óra 90 %-ban.  A tanóra a tanulók ideje elsősorban, nem a tanáré. Ismétlik az adott nyelvi elemeket, szituációkat, ezzel tanulva a nyelvet élő környezetben és jó hangulatban. Ezért is sokkal hatékonyabb csoportban tanulni, ahogy már korábbi cikkemben kifejtettem itt. Lesz sok nyelvtanulási sikerélményük, saját maguk gyakorolnak, használják a célnyelvet. Jól érzik magukat a tanórán, hasznosnak érzik azt, és ez a cél.